Tidigare utgivning

 

Hittills har följande nummer utkommit:

 

Nr 1  1999 TEMA: Psyke-Soma

Nr 2  2000 TEMA: Terapi med tonåringar

Nr 3  2000 TEMA: Terapi med föräldrar

Nr 4  2001 TEMA: Tid och rum i barn- och ungdomspsykoterapi

Nr 5  2001 TEMA: Psykoterapi med barn (1)

Nr 6  2002  TEMA: Psykoterapi med barn (2)

Nr 7  2002  TEMA: Terapi med små barn

Nr 8  2003  TEMA: Psykoterapi med barn och ungdomar: Forskning och utveckling

Nr 9  2003  TEMA: Gruppsykoterapi: Barn, tonåringar och föräldrar

Nr 10  2004  TEMA: Tonår: Psykoterapi, Utveckling och Forskning

Nr 11  2004  TEMA: Barn- och ungdomspsykoterapi: Historik och Framtid

Nr 12  2005 TEMA: Barn- och ungdomspsykoterapi: Diagnostik och Bedömning

Nr 13  2005 TEMA: Barn- och ungdomspsykoterapi idag

Nr 14  2006 TEMA: Barn- och ungdomspsykoterapi: Kris och Trauma

Nr 15 2006 TEMA: Psykoterapeuten – aspekter av ett yrke

Nr 16 2007 TEMA: Föräldrar 2 – föräldraskap och behandling

Nr 17 2007 TEMA: Psykoterapi och lek

Nr 18 2008 TEMA: I psykoterapeutens rum

Nr 19 2008 TEMA: Handledning  och konsultation

Nr 20 2009 Jubileumsnummer: Sinnenas rum – Psyke och Soma (2)

Nr 21  2009 TEMA: Anknytning och psykoterapi

Nr 22  2010 TEMA: Psykodynamik – vad är det?

Nr 23  2010 TEMA: Avslutning i barn- och ungdomspsykoterapi

Nr 24  2011 TEMA: Psykoterapi och förändring

Nr 25  2011 TEMA: Övergångar och psykoterapi

Nr 26  2012 TEMA: Mentalisering och psykoterapi, del I

Nr 27  2012 TEMA: Mentalisering och psykoterapi, del II

Nr 28  2013 TEMA: Syskonrelationer i barn- och ungdomspsykoterapi

Nr 29 2013 TEMA: Allianser i barn- och ungdomspsykoterapi

Nr 30 2014 TEMA: Överföring–Motöverföring i barn- och ungdomspsykoterapi

Nr 31 2014 TEMA: Kris och trauma (2) – förlust/tap och sorg

Nr 32 2015 TEMA: Lek och kreativitet i barn- och ungdomspsykoterapi

Nr 33 2015 TEMA: Leken – en möjlighet. Alternativa psykoterapeutiska tekniker

Nr 34 2017 TEMA: Ur Mellanrummets bibliotek

Nr 35 2017 TEMA: Ur Mellanrummets bibliotek, Tema: Trauma

Nr 36 2018 TEMA: Unga vuxna, del 1

Nr 37 2019 TEMA: Unga vuxna, del 2

Nr 38 2019 TEMA: Små och späda barn, del 1

Nr 39 2020 TEMA: Små och späda barn, del 2

Nr 40 2020 TEMA: Föräldraskap, del 1

Nr 41 2021 TEMA: Föräldraskap, del 2

Nr 42 2021 TEMA: Pandemi och psykoterapi

Nr 43 2022 TEMA: Ghosts in the Nursery – Spöken i barnkammaren

Nr 44 2022 TEMA: Familjehemsplacerade och adopterade barn, del 1

Nr 45 2023 TEMA: Familjehemsplacerade och adopterade barn, del 2

Nr 46 2023 TEMA: Autism

 

MELLANRUMMET
Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
och respektive författare
Org nr 989653199
ISSN 1404-5559 (tryck).
ISSN 2000-8511 (online).

Kontaktinformation
Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi (IBUP)
Gjerdums vei 19, 0484 Oslo, www.ibup.no
www.mellanrummet.net
E-post: info@mellanrummet.net
webmaster