Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

ORD FRÅN REDAKTIONEN

TEMA: PSYKOTERAPEUTEN – aspekter av ett yrke

FOKUS PÅ TERAPEUTEN – BETRAKTNINGER OM PSYKOTERAPIFORSKNING OG PROFESJONELL UTVIKLING
Michael Helge Rønnestad

TANKAR OM ”VILD PSYKOTERAPI” OCH PSYKOTERAPIUTBILDNING
Göran Ahlin

VI ÄR VARANDRAS MÖJLIGHET
Intervju med Patricia Tudor Sandahl

PSYKOTERAPEUTERS BERÄTTELSER OM ARBETETS PERSONLIGA KONSEKVENSER
Ola Lindgren

ETT GOTT YRKESLIV – FÖRUTSÄTTNINGAR OCH HINDER
Birgit Hallerfors

NIO BARN- OCH UNGDOMSPSYKOTERAPEUTERS SYN PÅ SITT YRKE
Intervju

PSYKOTERAPEUTYRKET – BALANSEN MELLAN ARBETE OCH PRIVATLIV
Intervju med Monica Lanyado

ATT MÖTA TRAUMATISERADE
Intervju med Suzanne Kaplan

TEAMSAMARBETE – BRA FÖR PATIENTEN, BRA FÖR PSYKOTERAPEUTEN
Helena Jarlemark och Märta Lönnquist

BARNPSYKOTERAPEUTENS PERSONLIGA STIL – EN FAKTOR ATT RÄKNA MED!
Fredrik Odhammar

MENTALHYGIEN
Helen Bahrd och Magdalena Ståhle

PSYKOTERAPEUT UNDER PÅVERKAN
Hanna Sitter Randén

NY STIMULANS FÖR PSYKOTERAPEUTER
Elisabeth Cleve

LITTERATURTIPS

INSÄNDARE

RECENSIONER

KONFERENSER

 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster