Nummer 31, december 2014

Kris och trauma (2) – förlust/tap och sorg

Innehållsförteckning                finns även som Referenslista

Ord från redaktionerna

Gudrun Engström Riedel
Ord från redaktionen

Artiklar

Jon Morgan Stokkeland
Å gi slipp for å kunne ta imot – Om sorg, frihet, indre objekter og den terapeutiske situasjon

Görgen Olsson
När ”drömföräldern” dör – om psykoterapi som sorgebearbetning

Rune Johansen
Behandling av traumer i psykoanalytisk psykoterapi foregår ”her og nå”; hva betyr det?

Anna Thom Olin
Integrativ traumafokuserad psykoterapi med ensamkommande flyktingungdomar

Mary Juusela
Adopterade sörjer förlusten av den svenska identiteten

Josefine Paulsen
Ensamkommande barns psykiska hälsa och ohälsa. På gränsen mellan vård och omsorg

Monica Brendler Lindqvist, Atia Daud & Johanna Hermansson Tham
Traumatiserade flyktingföräldrar och deras små barn Om ett anknytningsbaserat behandlingsprogram för späd- och småbarn till flyktingföräldrar med PTSD

Anna Norlén
Små barn och trauma.

Brief Reports

Pål Ulvenes
Affekt i Psykoterapi

Heidi Jacobsen
Utvikling og tilknytning hos fosterbarn ved 2 og 3 års alder

Konferensrapporter

Susanna Billström
Röda Korsets Center för krigs- och tortyrskadade i Stockholm

Josefine Paulsen
Psykoterapeutiskt arbete med unga utsatta för sexuella övergrepp online-offline

Randi Uhlberg
Fokus på psykoterapi med barn og ungdom på årets internasjonale konferanse i Society of Psychotherapy Research (SPR)

Bokanmälningar – bokanmeldelser

Daniel Shaw
Traumatic Narcissism – Relational Systems of Subjugation

Fred Bush
Creating a Psychoanalytic Mind – A psychoanalytic method and theory

Richard M. Lerner et al. (Eds.)
The Developmental Science of Adolescence: History Through Autobiography

Sorgsen

MELLANRUMMET
Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
och respektive författare
Org nr 989653199
ISSN 1404-5559 (tryck).
ISSN 2000-8511 (online).

Kontaktinformation
Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi (IBUP)
Gjerdums vei 19, 0484 Oslo, www.ibup.no
www.mellanrummet.net
E-post: info@mellanrummet.net
webmaster