Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

ORD FRÅN REDAKTIONEN

TEMA: Handledning och konsultation

KONSULTATION – till skillnad från handledning
Lena Teurell

ATT TÄNKA OM ANDRA OCH FÖRSTÅ MER TILLSAMMANS
Intervju med Kerstin Clarin

OM GRUPPHANDLEDNING OCH VÄGEN FRÅN KLINISK ERFARENHET TILL SYSTEMATISK FORSKNING
Siv Boalt Boëthius och Marie-Louise Ögren

GRUPPHANDLEDNING INOM PSYKOTERAPIUTBILDNINGAR
Marie-Louise Ögren och Siv Boalt Boëthius

TERAPEUTISK ARBEID OG PROFESJONELL UTVIKLING: HOVEDFUNN OG PRAKTISKE IMPLIKASJONER FRA EN LANGVARIG INTERNASJONAL STUDIE
Mikael Helge Rønnestad och David E. Orlinsky

NÅGRA REFLEKTIONER OM HANDLEDARENS ROLL UTIFRÅN HELGE RØNNESTADS OCH DAVID ORLINSKYS FORSKNINGSRESULTAT
Britta Blomberg

FY SKAM, FY SKAM …
Monica Svensson

HANDLEDNING OCH MOTÖVERFÖRING – EN BETRAKTELSE
Björn Wrangsjö

TANKAR OM HANDLEDNING OCH HANDLEDARUTBILDNING
Kajsa Brundin

ATT PÅVERKA OCH LÅTA SIG PÅVERKAS
Dan Höxter

RELATIONSHIPS IN SCHOOLS: CONTEMPORARY PROBLEMS AND OPPORTUNITIES
Marie Olausson

PSYKODYNAMISK KORTTIDSPSYKOTERAPI MED UNGDOM – STPP
Randi Ulberg

UTBILDNINGAR

LITTERATURTIPS

RECENSIONER: Att förstå, bemöta och behandla Bråkiga barn

RECENSIONER: Självbilder – att komma vidare genom skapande

 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster