Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

ORD FRÅN REDAKTIONEN

TEMA: BARN- OCH UNGDOMSPSYKOTERAPI IDAG

COGNITIVE BEHAVIOURAL METHODS AND PSYCHOANALYTIC PSYCHOTHERAPY – IS IT POSSIBLE TO BUILD BRIDGES?
Anne Alvarez

TANKAR OM LÄGET FÖR BARN- OCH UNGDOMSPSYKOTERAPIN I EUROPA IDAG
Siv Boalt Boëthius

BARNPSYKOTERAPI PÅ AVVÄGAR?
Gunlög Hedtjärn

NÅGRA REFLEKTIONER OM BARNPSYKOTERAPIFORSKNING IDAG
Fredrik Odhammar

BARNPSYKOTERAPI OCH EVIDENS
Gunnar Carlberg

BARN MED AUTISM – HUR KAN EN PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING SE UT?
Britta Blomberg och Anita Dahlgren

DEN STÄNGDA DÖRREN – PSYKOANALYTISKA SYNPUNKTER PÅ
NEUROPSYKIATRISKA TILLSTÅND HOS BARN
Björn Salomonsson

BARN- OCH UNGDOMSPSYKOANALYS I SVERIGE
AnnaLena Isaksson

IMITATION SOM FÖRUTSÄTTNING FÖR MEDKÄNSLA OCH ÖMSESIDIGHET
Kia Szutkiewicz

NÄR VI TVÅ BLIR TRE
Jitka Pallas

BOF – BARNORIENTERAD FAMILJETERAPI
Barbro Sjölin-Nilsson

TONÅRINGEN I TIDEN
Majlis Winberg Salomonsson och Björn Wrangsjö

ATT VARA UNG VUXEN I DAGENS SAMHÄLLE
Intervju med Gunnel Jacobsson

UPM – EN UNG MOTTAGNING MED BRED ERFARENHET AV ARBETE MED UNGDOMAR I ÖSTERSUND
Intervju med Ewa Östlund, Ingrid Frank och Mariana Gardanova-Solberger

GRUPP FÖR BARN OCH UNGA – FÖRR OCH NU
Intervju med Jacqueline Cederström och Kristina Jädersten

NÅGRA TANKAR KRING HUR VI SER PÅ BARNTERAPIER PÅ SOLLENTUNA BUP
Margareta Walch och Lena Malmberg

STUDIEDAGAR OM BARNPSYKOTERAPI IDAG
Birgit Hallerfors, Irene Svanerud och Monica Svensson

LITTERATURTIPS

KONFERENSER
Ett möte mellan öst och väst – reflektioner kring världskongressen i kognitiv psykoterapi
Wiveca Hjalmarsson


Gruppanalytiskt symposium i Molde
Pia Litzell Berg


Unga vuxna dagarna 2005 på Psykoterapiinstitutet i Stockholm
Pelle Callermo

 

RECENSIONER
Sue Gerhardt: Why love matters – How affection shapes a baby´s brain
Thomas Brune

 
Daniel Stern: Ögonblickets Psykologi – om tid och förändring i psykoterapi och vardagsliv
Leif Havnesköld

 
Relationen i fokus – barn och föräldrar i diagnostik och behandling
Gunnel Rosenlind och Margareta Bergenstråhle

 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster