Nr 21  2009

Anknytning och psykoterapi

 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

ORD FRÅN REDAKTIONEN

TEMA: Anknytning och psykoterapi

ATT KNYTA LIVSVIKTIGA BAND
Eva Norling

TRESAMHETENS BETYDELSE – SJÄLVKLAR MEN OUTFORSKAD
Monica Hedenbro

ANKNYTNING – ETT MÅNGTYDIGT BEGREPP
Intervju med Mary Target

SAMSPEL I TERAPI
Maria Borg

ATT ARBETA MED DYADEN – terapeutiska förhållningssätt i behandlingsarbete med spädbarn och föräldrar
Pinita Rodriguez Nyqvist

AVGÖRANDE MÖTEN FÖR ETT ”UPPVAKNANDE SJÄLV” – Betydelsen av ögonkontakt i den tidiga interaktionen mellan spädbarnet och dess föräldrar
Inger Kvissberg

SPÄDBARNET I FOKUS
Intervju med Anna Malmquist Saracino och Camilla Wachtmeister

LEKANDE ELLER LÄKANDE – kan Theraplaybehandling hjälpa barn utveckla förmågan till självreglering
Suzanne Baruch-Jackson

EN FAMILJ – VAD ÄR DET? Två adoptivföräldrars berättelse om sin dotter
Elisabeth Cleve

THE DOG-GIRL – THE TRAUMA OF ABANDONMENT IN AN ADOPTED CHILD
Marie-Ange Widdershoven-Zervaki och Stelios Christogiorgos

FAMILJEHEMSVÅRD OCH ANKNYTNINGSASPEKTER
Intervju med Birgitta Blomgren och Ingrid Bohm

SJU SAKER SOM ALLA PSYKOTERAPEUTER BÖR VETA OM SJÄLVSKADANDE
Per Wallroth

LITTERATURTIPS

RECENSIONER

 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster