Mellanrummet i Psykologtidningen

Under rubriken "Det händer i Mellanrummet" presenterades arbetet med att framställa tidskriften i Psykologtidningen i november 2003.

 

  

 

 

"Överallt mötte psykoterapeut  Britta Blomberg  på Ericastiftelsen och i andra sammanhang kunniga kliniker. Hon visste att de skulle kunna ha stort utbyte av varandras kunskaper och erfarenheter men en mötesplats saknades. Därför kom tidskriften Mellanrummet till".

Psykologtidningen 22/03
 

 

 

 

 

 

 

 

MELLANRUMMET
Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
och respektive författare
Org nr 989653199
ISSN 1404-5559 (tryck).
ISSN 2000-8511 (online).

Kontaktinformation
Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi (IBUP)
Gjerdums vei 19, 0484 Oslo, www.ibup.no
www.mellanrummet.net
E-post: info@mellanrummet.net
webmaster