Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

ORD FRÅN REDAKTIONEN

TEMA: GRUPPSYKOTERAPI: Barn, tonåringar och föräldrar

PSYKOTERAPIGRUPPER FÖR BARN
Intervju med Margareta Walch

GERTRUD OLSSON – PIONJÄR för utvecklingen av gruppterapi med barn
Görel Hedtjärn

GRUPPSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AV SVÅRT STÖRDA BARN I FÖRSKOLEÅLDERN
Referat av en vårdutvecklingsrapport

GRUPPSYKOTERAPI MED BARN I ÅLDRARNA 4–8 år
Johan Bogg

TRAUMABEARBETNING I GRUPP MED FÖRSKOLEBARN
Inger Ekbom, Åsa Landberg

SLUTA BRÅKA – samtal i grupp med barn till separerade föräldrar Intervju med Berit Johansson

GRUPP FÖR MAMMOR TILL SEXUELLT UTSATTA BARN OCH UNGDOMAR
Pia Litzell Berg, Eva Zachrison

RÖR NÅN MIG NÄR JAG INTE VILL ... NEJ! Korttidsgruppsykoterapi för sexuellt utsatta barn
Christina Citron

GRUPPTERAPI MED KRIGSTRAUMATISERADE BARN OCH UNGDOMAR
Maria Stynsberg

STÖD FÖR BARN I SORG – om gruppverksamhet för barn och ungdomar som mist en nära anhörig på grund av dödsfall
Göran Gyllenswärd

GRUPPSYKOTERAPIUTBILDNING MED INRIKTNING PÅ BARN OCH UNGDOM
Birgit Hallerfors

VAD HÄNDER INOM GRUPPSEKTIONEN I EFPP?
Inger Larsson

LITTERATURTIPS OM PSYKOTERAPI MED GRUPPER

SCOTTISH INSTITUTE OF HUMAN RELATIONS
Marie Bournonville

SPÄDBARNSTEAMET KALMAR

INSÄNDARE: SAMTALETS STATUS

REFERAT FRÅN KONFERENSER: Paul Barrows

REFERAT FRÅN KONFERENSER: PSYCHOANALYTIC PSYCHOTHERAPY IN OUR TIME – WHEN, WHERE AND FOR WHOM?

REFERAT FRÅN KONFERENSER: IAGP – KONFERENS I ISTANBUL 2003

RECENSION: LINKING PARENTS TO PLAY THERAPY: McGuire & McGuire

RECENSION: FRÅN BARNDOM TILL VUXENLIV: Marianne Cederblad

 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster