Nummer 36, december 2018

Tema: Unga Vuxna

Innehållsförteckning

Ord från redaktionerna

Ord från redaktionen
Tema: Unga vuxna

Maria Edlund och Andreas Murray
Några inledande ord om UngaVuxna-dagarna

Artiklar

Eva Tillberg
Psykoterapirummet som tillväxtplats för unga på väg

Cecilie Thommessen
Er det lydtette vegger her? – utfordrende fenomener i den terapeutiske relasjon
i lys av kontroll-mestringsteori

Göran Karlsson
Gruppterapi med unga vuxna

Randi Ulberg, Hanne Sofie Johnsen Dahl, Svein Amlo, Phelix Blayvas, Per Høglend
Psykodynamisk kartlegging av ungdom og voksne ved hjelp av semistrukturert intervju
og funksjonsskalaer

Appendix 1: Manual for semistrukturert intervju for skåring av Psykodynamiske funksjonsskalaer (PFS)

Appendix 2: Skåring av Psykodynamiske funksjonsskalaer (PFS)

Nya examensuppsatser från utbildningar i barn- och ungdomspsykoterapi.

Cajsa Landström och Lisa Levander
Mitt mest actionfyllda halvår. En intervjustudie med unga vuxna i dynamisk interpersonell korttidsterapi (DIT)

Toba Wemmel Ljung
Yoga som behandlingsmetod vid ADHD, stress och trauma

Heléne Aronsson Lindqvist och Moa Stinggård Kristensson
Sov du lilla videung… En studie av anknytning hos sex ungdomar med sömnstörningar

Bokanmälningar – bokanmeldelser

Lise Radøy och Anne Okstad: Psykodynamisk psykoterapi med børn og unge av Liselotte Grünbaum og Karen Vibeke Mortensen

Translated to English: Lise Radøy och Anne Okstad: Psykodynamisk psykoterapi med børn og unge av Liselotte Grünbaum og Karen Vibeke Mortensen

Aktuellt

Agathe Helene Syrdal Gundersen og Hanne-Sofie Johnsen Dahl
Temanumre om psykoanalyse i Tidsskrift for Norsk Psykologforening

 

 

Unga vuxna

MELLANRUMMET
Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
och respektive författare
Org nr 989653199
ISSN 1404-5559 (tryck).
ISSN 2000-8511 (online).

Kontaktinformation
Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi (IBUP)
Gjerdums vei 19, 0484 Oslo, www.ibup.no
www.mellanrummet.net
E-post: info@mellanrummet.net
webmaster