Nummer 28, juni 2013

Syskonrelationer i barn- och ungdomspsykoterapi
Søskenrelasjoner i barn- og ungdomspsykoterapi

Innehållsförteckning                finns även som Referenslista

Ord från redaktionerna

Randi Ulberg
Ord från redaktionen

Artiklar

Katarzyna Schier
The consequences of the neglect of children’s developmental needs. The relationship of the siblings

Per Are Løkke
Den sorte sjalusien – svartsjuken

Ruth Wallius
Hur uppstår syskonkärlek

Christina Rehnlund
Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon

Britta Blomberg
Växa upp som enda-barn – en fokusgrupp diskuterar

Dorothee Adam-Lauterbach
The Psychic and Clinical Significance of Sibling Experiences

Anne Grete Hersoug og Randi Ulberg
Betyding av søsken, venner og foreldre – pilotstudie av deprimert ungdom undersøkt med Adolescent Relationship Scale

Brief Reports

Birgit Svendsen
Doktorsavhandling om inledningsfaser i terapi med barn

Bokanmälningar – bokanmeldelser

Birgit Svendsen, Unni Tanum Johns, Heidi Brautaset og Ingeborg Egebjerg (Red.)
Utvecklingsrettet intersubjektiv psykoterapi med barn og unge

Randi Ulberg, Anne Grete Hersoug og Tormod Knutsen (Red.)
Psykoterapi i utvikling

Terry Hanley, Niel Humphrey & Clare Lennie (Eds.)
Adolescent Counselling Psychology – Theory, Research and Practice

Irene Harwood, Walter Stone och Malcolm Pines (Eds.)
Self Experiences in Group, Revisited – Affective Attachments, Intersubjective Regulations and Human Understanding

Nick Midgley
Reading Anna Freud

MELLANRUMMET
Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
och respektive författare
Org nr 989653199
ISSN 1404-5559 (tryck).
ISSN 2000-8511 (online).

Kontaktinformation
Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi (IBUP)
Gjerdums vei 19, 0484 Oslo, www.ibup.no
www.mellanrummet.net
E-post: info@mellanrummet.net
webmaster