Nummer 41, juli 2021

Tema: Föräldraskap, del 2

Innehållsförteckning

Ord från redaktionerna

Ord från redaktionen
Tema: Föräldraskap, del 2

Artiklar

Marianne Haugvik
Strukturert parallell foreldreterapi i tidsavgrenset intersubjektiv psykoterapi med barn (tib): En kvalitativ studie

Tora Bjørgo Osøien
Betydningen av selvavgrensning og selvagens i behandlingsprosessen til en jente med selektiv mutisme

Evanthia Navridi, Pavlina Lascaratou og Effie Layiou-Lignos
The Parent-Toddler Group Project in Greece The Institution, the Setting and the Toddler Group:
The dynamics of a reciprocal relation-ship

Fredrik Cappelen
Å møte spøkelser fra fortiden gjennom litteraturen og i terapirommet. En utforsking av Fraibergs Ghosts in the Nursery og Knausgårds Min kamp

Ellen Ramvi og Kjersti Juell
Høge ideal i en vanskelig virkelighet. En fortolking av helsesykepleieres emosjonelle erfaring i barneskolen

Eystein Våpenstad
Psykodynamisk foreldrearbeid: Fra «pianoreparatør» eller «foreldrefrelser» til samarbeid i forståelsen av foreldrerollen

Nytt fra forskning

Anne Grete Hersoug omtaler Eivor Fredriksen
Depressive symptoms in the transition to parenthood: Patterns, processes and child outcomes

Anne Grete Hersoug omtaler Line Indrevoll Stänicke
The punished self, the unknown self, and the harmed self – towards a more nuanced understanding of self-harm in adolescence

Anne Grete Hersoug reviews Marianne Haugvik
Time-limited intersubjective child therapy (TIB). A qualitative survey of TIB with children experiencing difficult family relationships

Riikka Tolsa-Saloheimo reviews Björn Salomonsson et al.
Short-term psychodynamic infant–parent interventions at Child health centers: Outcomes on parental depression and infant social–emotional functioning

Bokessay/bokanmelding

May Nilsson anmäler Gudrun Olsson
I metaforernas landskap

Stina Florén anmäler Magnus Nilsson Tapper
Professionella samtal med barn – förhållningssätt, metoder och övningar

Inger Fjermeros anmelder Alicia Liberman, Manuela Diaz, Gloria Castro og Griselda Oliver Bucio
Make Room for Baby. Perinatal Child-Parent Psychotherapy to Repair Trauma and Promote Attachment

Håkon Kagnes anmelder Anders Flækøy Landmark
Psykodynamisk terapi for barn

 

Föräldrar del 2
Bild: pexels.com

MELLANRUMMET
Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
och respektive författare
Org nr 989653199
ISSN 1404-5559 (tryck).
ISSN 2000-8511 (online).

Kontaktinformation
Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi (IBUP)
Gjerdums vei 19, 0484 Oslo, www.ibup.no
www.mellanrummet.net
E-post: info@mellanrummet.net
webmaster