Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

ORD FRÅN REDAKTIONEN

TEMA: BARN- OCH UNGDOMSPSYKOTERAPI: KRIS OCH TRAUMA

BARNET I STORMENS ÖGA – krigsbarn då (1939-1945) och nu
Singa Sandelin Benkö

DEN BÄSTA AV MÖDRAR
Kia Szutkiewicz

CHILDREN´S NARRATIVE CONSTRUCTIONS OF THE EVENTS OF 9/11 IN PSYCHOTHERAPY
Theresa Aiello

STORMEN GUDRUN – EN SVENSK NATURKATASTROF
Intervju med Kristina Vikman och Maria Stynsberg

DET MYSTISKA SPRÅNGET OCH FÖRSTÅELSEN AV PSYKOSOMATISKA KRISER
Magnus Kihlbom

PSYKOTERAPI MED FLYKTINGBARN – EN MÖJLIG VÄG TILL REPARATION OCH UTVECKLING
Cristina Penaloza

DET STORA TRAUMAT I DET LILLA SAMMANHANGET
Intervju med Lena Löwenhielm, Lena Rydenstam och Britt Tolf

TRAUMAFOKUSERAD BEHANDLING FÖR BARN OCH UNGA VID SEXUELLA ÖVERGREPP
Bengt Söderström

VAD FINNS ATT GÖRA MED TRAUMAT?
Leif Lindahl

BILDER I PSYKOTERAPI

VAD HÄNDER MED TRAUMATISERADE BARNS INRE VÄRLD EFTER EN FOSTERHEMSPLACERING?
Kerstin Bånkestad

JAGSTRUKTURERANDE PARTERAPI
Per-Axel Kristmansson

PLAYING WITH STONES
Shayleen Peeke

BARNTERAPEUTER I PRAG
Jitka Pallas

BÖCKER FÖR BARN OM DÖDEN
Elisabeth Cleve

LITTERATURTIPS

INSÄNDARE 1

INSÄNDARE 2

RECENSIONER: Hämnd av Thomas Böhm och Suzanne Kaplan

RECENSIONER: Vitt på svart av Ruben Gallego

RECENSIONER: Tonårstid

FÖRELÄSNING AV PETER FONAGY

THE PLAYFUL PRESENCE OF THE THERAPIST - ´ANTIDOTING´ DEFENCES IN THE THERAPY OF A LATE ADOPTED ADOLESCENT PATIENT
Monica Lanyado/Britt-Inger Samuelsson

  

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster