Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

ORD FRÅN REDAKTIONEN

TEMA: Sinnenas rum – Psyke och Soma (2)

ATT FÖDAS FÖR TIDIGT – SEPARATION ELLER MÖTE?
Thomas Brune

PRIMARY EMPATHY, SECONDARY EMPATHY AND INTERSUBJECTIVITY
– some thoughts about infantile depression and autistic mechanisms
Roberta Simas and Bernard Golse

STEPS TOWARDS SYMBOLISATION: The importance of the bodily countertransference in the treatment of a child with a somatised ‘autistic pocket’
Maria Rhode

FROM THE BLACK HOLE OF NOTHINGNESS TO THE EMERGENCE OF MEANING
4th International Conference Frances Tustin Memorial Trust
Britta Blomberg

HJÄRNA OCH BETEENDE
Åke Pålshammar

VAD ORSAKAR AD/HD – ARV ELLER MILJÖ, SOMA ELLER PSYKE?
Tomas Ljungberg

SJÄLVETS NEUROBIOLOGISKA FÖDELSE
Tor Wennerberg

PATIENTEN SER NÅGOT DU INTE SER: DITT ANSIKTE – ”THE SCIENCE OF THE ART OF PSYCHOTHERAPY”
Referat från en föreläsning med Allan Shore

AFFEKTIV ASSOCIATION: EN EFFEKTIV INTERVENTION FÖR ATT MÖTA FRAGMENTERING OCH DISSOCIATION
Carolyn Hart

EN FOLKBILDARE MED HJÄRNAN I FOKUS
Intervju med Gunilla Ladberg

PSYKOSOMATIK
Magnus Kihlbom

SAMSPELET MELLAN PSYKE OCH SOMA I EN SKOLLÄKARES VARDAG
Intervju med Anna Häggmark

VAD GÖR DU NÄR DU MÅR DÅLIGT? PSYKISK OHÄLSA ELLER ÄNDÅ INTE
En lägesbeskrivning över ungdomsmottagningarna i Malmö – Trelleborg hösten 2006
Christina Fredlund och Maria Skogsberg

PSYKOTERAPI MED BARN OCH UNGDOMAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Jessica Johansson

NETWORK CARE – EN LÄNK MELLAN KROPP OCH PSYKE
Lars-Olov Ahlborg och Anna Ahlefeldt

 

LITTERATURTIPS

RECENSIONER: VARFÖR JAG KÄNNER SOM DU KÄNNER, Joachim Bauer

 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster