Nummer 39, juni 2020

Tema: Små och späda barn, del 2

Innehållsförteckning

Ord från redaktionerna

Ord från redaktionen
Tema: Små och späda barn, del 2

Artiklar

Jenny Butler och Maria Borg
Med pionjärerna DW Winnicott och DN Stern som vägvisare i den kliniska vardagen – ett långtidsperspektiv på föräldra-barn-relationens betydelse för utvecklingen

Eystein Viktor Våpenstad
Et nytt møte og all den smerte det innebærer: Om brukermedvirkning hos spe- og småbarn

Rune Johansen og Fredrik Cappelen
Lek på alvor: en idéhistorisk reise i teori om lek i psykodynamisk tenkning

Intervju

Agathe Helene Syrdal Aanderaa
Mangelfull kunnskap om sårbarhet og strev i svangerskap, fødsel og barseltid.

 – Jeg kjente ikke meg selv igjen

Fra klinisk praksis

Agathe Helene Syrdal Aanderaa
Jeg skal bli mamma – hjelp med å bli trygg på at jeg kan

Anne Okstad og Lise Radøy
Erfaringer og refleksjoner i coronaens tid

Karl Eldar Evang
Kontakt hud mot hud

Nytt fra forskning

Lindqvist et al., 2020
Affect-Focused Psychodynamic Internet-Based Therapy for Adolescent Depression: Randomized Controlled Trial

Thomas Skjøthaug
Becoming fathers: adverse childhood experiences, partner attachment and mental health before childbirth as related to later perception of their own children

Konferensrapporter

Ulrika Hult
Rapport fra Child- and Youth Psychoanalytic meeting i Stockholm

Bokessay/bokanmelding

Cilje Rolfsjord / Signy Kværneng Stoltenberg
Barn, litteratur og livsmestring

Nekrolog

Psykolog Turid Nicolaisen in memoriam

Små och späda barn, del 2

MELLANRUMMET
Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
och respektive författare
Org nr 989653199
ISSN 1404-5559 (tryck).
ISSN 2000-8511 (online).

Kontaktinformation
Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi (IBUP)
Gjerdums vei 19, 0484 Oslo, www.ibup.no
www.mellanrummet.net
E-post: info@mellanrummet.net
webmaster