Nummer 30, juni 2014

Överföring–Motöverföring i barn- och ungdomspsykoterapi

Referenser                finns även som Innehållsförteckning

Ord från redaktionerna

Blomberg, B. (2014). Ord från redaktionerna. Mellanrummet 30, 1-4.

http://www.mellanrummet.net/nr30-2014/ordfranredaktionen-30-2014.pdf

Artiklar

Blomberg, B. & Engström Riedel, G (2014). Alla vet att det finns – men man pratar inte om det. Intervju med Notta Sourlantzis Björk, Jonny Klingvall och Caroline Verständig Mellanrummet 30, 5-11.

http://www.mellanrummet.net/nr30-2014/artikel-intervjupsykologerifarsta.pdf

Eklöf, E. & Carlberg, G. (2014). Motöverföring i barnpsykoterapi. Mellanrummet 30, 12-20.

http://www.mellanrummet.net/nr30-2014/artikel-motoverforingibarnpsykoterapi.pdf

Nilsen, J.-V. (2014). Hvorfor kjenner jeg på disse følelsene og hva skal jeg gjøre med dem? Mellanrummet 30, 21-36.

http://www.mellanrummet.net/nr30-2014/artikel-hvorforkjennerjegpadisse.pdf

Carlberg, G. (2014). Terapeuters känslor i barnpsykoterapi. Mellanrummet 30, 37-47.

http://www.mellanrummet.net/nr30-2014/artikel-terapeuterskansloribarnpsykoterapi.pdf

Ulberg, R., et al. (2014). Følelser i møte med ungdommer. Mellanrummet 30, 48-53.

http://www.mellanrummet.net/nr30-2014/artikel-folelserimotemedungdommer.pdf

Blomberg, B. & Tillberg, E. (2014). Överföring och motöverföring i psykoanalytisk terapi med spädbarn och föräldrar. Intervju med Björn Salomonsson. Mellanrummet 30, 54-61.

http://www.mellanrummet.net/nr30-2014/artikel-intervjusalomonsson.pdf

Johnsen Dahl, H.-S. (2014). Kvantitativ forskning på motoverføring - nyttig i terapirommet? Mellanrummet 30, 62-75.

http://www.mellanrummet.net/nr30-2014/artikel-kvantitativforskningpamotoverforing.pdf

Brief Reports

Freuchen, A. (2014). The lost years: suicide among children and young adolescents. Mellanrummet 30, 76-77.

http://www.mellanrummet.net/nr30-2014/briefreport-thelostyears.pdf

Bokanmälningar – bokanmeldelser

Paris, J. (2014). The Intelligent Clinician’s Guide to the DSM-5. Mellanrummet, 30, 78-87.

http://www.mellanrummet.net/nr30-2014/bokanmalan-paris.pdf

Oelsner, R. (2014). Transference and Countertransference Today. Mellanrummet, 30, 88-91.

http://www.mellanrummet.net/nr30-2014/bokanmalan-oelsener.pdf

Gullestad, S.E. & Killingmo, B. (2014). Underteksten – psykoanalytisk terapi i praksis. Mellanrummet, 30, 92-94.

http://www.mellanrummet.net/nr30-2014/bokanmalan-gullestadkillingmo.pdf

Waska, R. (2014). A Practical Casebook of Time- Limited Psychoanalytic Work – A modern Kleinian Approach. Mellanrummet, 30, 95-97.

http://www.mellanrummet.net/nr30-2014/bokanmalan-waska.pdf

Juusela, M. (2014). Adoption: Den stora återresan. Mellanrummet, 30, 98-99.

http://www.mellanrummet.net/nr30-2014/bokanmalan-juusela.pdf

MELLANRUMMET
Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
och respektive författare
Org nr 989653199
ISSN 1404-5559 (tryck).
ISSN 2000-8511 (online).

Kontaktinformation
Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi (IBUP)
Gjerdums vei 19, 0484 Oslo, www.ibup.no
www.mellanrummet.net
E-post: info@mellanrummet.net
webmaster