Nr 5. 2001 sid. 95–97

Hans namn är inte Asperger

Jari Sinkkonen
Översättning Sari Granström

 

 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

Jari Sinkkonen är barnpsykiater, författare och överläkare vid Rädda Barnen i Finland. Tre av hans böcker är översatta till svenska (bokförlaget Forum), nämligen "Till små pojkars försvar", "Till alla barns försvar" och nu senast "Tillsammans med pappa". Böckerna rekommenderas varmt. Denna artikel publicerades i tidningen Hyvä Terveys 3/2001 och har här översatts till svenska.

Här i Sverige har vi under de senaste åren haft en intensiv debatt om hur vi bäst kan hjälpa barn med olika funktionsnedsättningar. En liknande diskussion pågår även i våra grannländer. När bör vi t.ex. erbjuda psykoterapi för barn som har fått diagnosen Aspergers syndrom? Den rekommenderade behandlingen på många håll idag är huvudsakligen information, pedagogik och ibland farmakoterapi. Men barn och föräldrar är sinsemellan olika och deras hjälpbehov varierar stort, även om barnen har fått samma neuropsykiatriska diagnos. Det kan vara intressant för oss att ta del av vad en barnpsykiater i Finland har för tankar och erfarenheter om diagnosen Aspergers syndrom hos barn. Jag har därför översatt följande inlägg av Jari Sinkkonen.

Sari Granström
överläkare, leg. psykoterapeut vid Ericastiftelsen 

"Jag kommer ihåg en pojke som jag träffade i början av min yrkeskarriär. Han hade kommit för att bli utredd för rastlöshet och beteendestörningar. Den utredande psykologen hade konstaterat en ojämn prestationsprofil och pojkens självkänsla var dålig. ... 

 


 

 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster