Nr 5. 2001 sid. 83–94

Annorlunda terapier - när klienten har svåra neuropsykologiska handikapp

Birgitta Zenker
 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

Birgitta Zenker är leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Hon har lång erfarenhet av neuropsykiatriska tillstånd, speciellt autismspektrumstörningar, från sitt arbete inom Omsorgsverksamheten, senare Habiliteringen samt BUP. Psykoterapeutiskt arbete med funktionshindrade barn och vuxna, och att utveckla nya terapiformer för dem, har varit en röd tråd i hennes arbete.
 

Psykoterapeutisk hjälp för klienter med Aspergers syndrom eller någon av "bokstavsdiagnoserna" är idag långt ifrån en självklarhet. I själva verket är psykodynamiskt orienterade psykoterapier för de här klientgrupperna starkt ifrågasatt. Ibland med rätta, för traditionell psykodynamisk behandling är ofta inte alls rätt terapiform.

Samtidigt finns det ett stort behov också av annan hjälp än den strikt pedagogiska för de här personerna (Lindquist, 2000). De behöver ofta behandling som siktar djupare och som möjliggör personlig utveckling. För ätt möta det behovet måste psykoterapin vara annorlunda än den gängse, både när det gäller målsättning, teoretisk förankring och metodik.

I den här artikeln vill jag lyfta fram några viktiga skillnader jämfört med en mer traditionell psykoterapiform. Till grund för detta har jag dels en lång egen erfarenhet av terapier med den här klientgruppen – men också erfarenhet av kollegers terapier, eftersom jag länge arbetat som handledare. Mina tankar om nya former för dessa terapier är alltså en del i en större, generell kunskap, som nu börjar kännas etablerad

...

 


 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster