Nr 5. 2001 sid. 40–45

Dissociation hos traumatiserade barn och ungdomar - bedömning och behandling

Bengt Söderström
 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

Frances S Waters, privatpraktiserande psykoterapeut från Michigan i USA, har specialiserat sig på trauma och dissociation. Hon är aktiv i organisationer för forskning och utveckling inom området och författare till fyra kapitel i boken The Dissociative Child (Silberg 1998) och internationellt uppskattad som föreläsare. Referatet publiceras även i tidskriften Insikten.

 

I mitten av september samlades över 100 personer i aulan på Danderyds sjukhus för en två dagars workshop med Frances S Waters. Intresset var oväntat stort. Många anmälningar fick avvisas eftersom lokalen inte räckte till. Med videofilmer illustrerade hon fenomenet dissociation och hur man kan kommunicera med dissocierande barn om deras inre värld. Arrangörer var BUP:s Utbildningsenhet och Mottagning Vasa, Ericastiftelsen samt Föreningen för Barn- och Ungdomspsykoterapeuter. Ämnet är fascinerande men inte helt okomplicerat och många efterlyste en uppföljning. Här kommer ett försök att sammanfatta huvudlinjerna för att inspirera till fortsatt fördjupning. 

Fenomenet dissociation

Dissociation definieras som ett sammanbrott av sådana vanligtvis integrerade funktioner som medvetande, minne, perception av själv eller omgivning eller sensoriskt/motoriskt beteende. Det debatteras om man ska se dissociation som ett försvar eller ett symtom. Oavsett vilket understryker Frances S Waters att dissociation är en överlevnadsmekanism vid trauma. Det inre sammanhanget splittras upp för att automatisera beteendet i psykiskt överväldigande situationer, för att avskilja alltför smärtsamma minnen och affekter efter ett trauma eller för att avskilja sig från ett själv som hotas av upplösning, jämför Putnam (1997). Frances argumenterar för att dissociativa störningar borde ses som en undergrupp eller en aspekt av posttraumatiskt stressyndrom, snarare än som en egen kategori syndrom (som i DSM-IV).

...


 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster