Nr 5. 2001 sid. 3–6

 

 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

Tidskriften Mellanrummet kommer här med sitt femte nummer, nu med temat Psykoterapi med Barn. I detta nummer är antalet artiklar inte så många som tidigare, men vi har här valt att publicera några med stort sidomfång. De har alla ett så intressant och berikande innehåll att det hade varit synd att begränsa det författarna vill förmedla.

Vi har fått in många bidrag till detta tema, så många att de inte ryms i ett enda nummer! Därför har redaktionen beslutat att även nästa temanummer (som utkommer i maj 2002) kommer att fokusera på Psykoterapi med Barn. Det leder till att det planerade numret om Terapi med Små Barn kommer att utges först i december 2002. Precis som i temanumret om Terapi med Föräldrar har vi valt att använda ordet terapi och inte psykoterapi. Detta gör vi, eftersom arbetet med små barn nästan alltid innefattar en inriktning på anknytning och samspel mellan barn och föräldrar. Vi hoppas dock att även kunna förmedla några bidrag som illustrerar ett direkt arbete mellan det lilla barnet och terapeuten.

Det är fortfarande mycket glädjande att så många läsare önskar prenumerera och köpa vissa temanummer. Vi i redaktionen är fortfarande entusiaster som arbetar helt på ideell basis och med en begränsad ekonomi med tidskriften. Detta leder till att pretentionerna på layoutmässitt vackra artiklar har fått stå tillbaka framför ett rikt innehåll.

Glädjande nog får vi in många bidrag från olika delar av landet. men vi efterlyser fortfarande artiklar från andra områden än Stockholm och Göteborg. Har Du förslag på ämnen för kommande temanummer, så hör av Dig! Redaktionen välkomnar en dialog med våra läsare. Likaså tar vi gärna emot recensioner, information om utbildningar, presentationer av verksamheter och andra bidrag som berör området psykoterapi med barn, ungdomar och deras föräldrar.

Sedan början av året har vi en hemsida som psykolog Magnus Bjurhammar i Oskarshamn hjälper oss med att hålla à jour. På den finner Du information om temanummer, vänföreningen, instruktioner om hur manus skrivs, information om annonser m.m. Där kan Du också prenumerera eller efterbeställa enstaka nummer av tidskriften. Du hittar vår hemsida på:

www.enigma.se/mellanrummet

I samband med vänföreningens årsmöte (den 20 mars i år) föreslogs en höjning av prenumerationsavgiften. Då bara porto och kuvertkostnader uppgår till 40 kronor per prenumeration och år, beslutades att höja avgiften med 50:-. Detta innebär att prenumerationsavgiften för privatpersoner blir 200:- och för institutioner 250:-. Vill Du läsa mer om Vänföreningen, så hittar Du ytterligare information på Mellanrummets hemsida.

Under året som gått har det blivit allt kärvare för många verksamheter som arbetar med barn, ungdomar och deras föräldrar. "Omorganisationsviruset" verkar ha dämpats något, men ekonomiska och politiska begränsningar har påverkat många behandlingsenheter. De barn och ungdomar som idag erbjuds psykoterapi blir allt färre, trots att denna metod är såväl billig som effektiv. Parallellt med nedskärningar kan vi dock glädjas åt att allt fler föräldrar ber om, och allt oftare kräver, behandling för sina barn och ungdomar. Många har erbjudits långa och kostsamma diagnostiska förfaranden, men de behandlingsinsatser som erbjudits familjerna har ofta varit begränsade.

En annan glädjande trend är att vi nu i media kan ta del av "vanliga" frågeställningar från unga föräldrar som undrar över sina barns utveckling. Äntligen tycks kunskaper om barns livssituation efterfrågas. Kanske står vi inför en efterlängtad integration av kunskap och erfarenhet från olika områden om såväl barns, ungdomars och föräldrars fysiska och psykiska hälsa. Detta skulle kunna berika vårt sätt att bemöta de människor som söker hjälp.

I detta nummer har vi ett referat fån konferensen i Strömstad – Gäller Livet – som anordnades av NU-sjukvården. Det var en rikt besökt konferens (c:a 800 deltagare) med ett mycket stimulerande utbud av presentationer av barns och ungdomars situation idag. Förhoppningsvis kan den ton som anslogs där fortsätta att verka inom de verksamheter som bedriver psykoterapeutiska arbete med den uppväxande generationen. 

Vi önskar Er läsare en intressant läsning av de två temanumren om Psykoterapi med Barn!

Britta Blomberg
Ansvarig utgivare

 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster