Nr 5. 2001 sid. 25–39

Psykoterapi med fosterbarn

Kerstin Bånkestad
 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

Kerstin Bånkestad är leg. psykolog och leg. psykoterapeut vid PBU-mottagningen i Luleå. Hon genomförde 1999 en undersökning om barnpsykiatriska insatser för fosterbarn i Norrbotten och har i ett tidigare nummer av Mellanrummet (Terapi med Föräldrar) beskrivit det specifika förhållningssätt som finns i arbetet med fosterföräldrar. I detta nummer vidareutvecklar hon temat och fokuserar på psykoterapeutiskt arbete med fosterbarn.

Fosterhemsplacerade barn har ofta en omfattande social och psykisk problematik, varför både de och deras nätverk kan ha behov av barnpsykiatriska insatser.

En tidigare artikel i Mellanrummet (nr 3, 2000) fokuserade på stödjande insatser till fosterföräldrar, medan denna artikel handlar om psykoterapi med fosterbarn. Med begreppet barn avses här hela åldersgruppen, även tonåringar.

Underlaget för artikeln utgörs av litteraturstudier, min egen undersökning, där behandlares erfarenheter och synpunkter sammanställts (Bånkestad, 1999) samt egna erfarenheter.

 


 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster