Nr 5. 2001 sid. 14–24

När ramen blir kännbar - 
om psykoterapeuters rambrott

Jan-Olov Karlsson
 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

Jan-Olov Karlsson, leg. psykolog och leg. psykoterapeut vid BUP-mottagningen i Skärholmen, Stockholm, belyser hur upprätthållandet av den terapeutiska ramen påverkar terapier och vad som kan ske när denna ram inte håller. I artikeln visar han på hur olika typer av rambrott kan föra terapiprocessen framåt.
 

Terapeuter är tränade i att upprätthålla den terapeutiska ramen. Trots detta händer det att de lämnar kontraktet med patienten och gör rambrott. Vad kan bakgrunden vara? Vad är innebörden och vad kan konsekvensen bli? Jag ska här sammanfatta en, mindre studie av sex fallbeskrivningar av rambrott som sex terapeuten har gjort i barnpsykoterapi (Karlsson, 2000). 

Rambrott, liksom andra gränsfenomen, är intressanta därför att de kan ställa dolda strukturen och processer i blixtbelysning. Hur lagöverträdare och avvikare tas om hand speglar ett samhälles grundläggande värderingar. Vad vi uppfattar som disharmoniskt i musiken berättar om den tradition vi vant örat vid. Detsamma gäller i psykodynamisk psykoterapi. När patienten och terapeuten undersöker gränserna för relationen och begår rambrott uppstår inte bara ångest, utan även möjligheter till nya perspektiv.

 


 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster