Nr 5. 2001 sid. 108–111


Psykoterapi med barn (1)

 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

Litteratur
Alvarez, A. (1997). Levande sällskap. 
Psykoanalytisk psykoterapi med tidigt 
kontaktstörda och traumatiserade barn

Stockholm: Natur och Kultur.

Alvarez, A., Reid, S (eds) (1999). Autism and Personality. Findings from the Tavistock Autism Workshop. London: Routledge.

Axline, V. (1964). Dibs söker sig själv. Personlighetsutveckling genom lekterapi. Boston: Houghton Mifflin Company.

Boston, M., Szur, R. (eds) (1983). Psychotherapy with Severely Deprived Children. London: Routledge. Repr. London: Karnac Books (1990). 

Bretherton, l., (ed) (1984). Symbolic Play: The Development of Social Understanding. Orlando: Academic Press.

Bruner, J.S., Jolly, A. & Sylva, K. (eds) (1976). Play: Its role in Development and Evolution. New York: Basic Books.

Cleve, E. (2000). Från kaos till sammanhang. Psykoterapi med en pojke som har diagnosen ADHD. Stockholm: Wahlström & Widstrand.

Cohen, D. (1987). The Development of Play. New York: New York University Press.

Copley, B., Forray, B. (1987). Therapeutic Work with Children and Young People. London: Robert Royce.

Coppolillo, H. (1987). Psychodynamic Psychotherapy of Children. An Introduction to the Art and the Techniques. Madison: International Universities Press, Inc.

Daws, D., Boston, M. (eds) (1988). The Child Psychotherapist and Problems of Young People. London: Karnac Books, Maresfield Library.

Ekstein, R. (1982). Barn hitom och bortom verkligheten. Stockholm: Natur och Kultur.

Eresund. P. (1997). Individuell psykoterapi med beteendestörda pojkar. Terapeutintervjuer och litteraturinventering. Stockholms Läns Landsting: Omsorgsnämndens rapportserie, nr 97-10.

Fonagy, P. (1995). Playing and Reality: the development of psychic reality and its malfunction in borderline personalities. International Journal of psychoanalysis 72: 639-655.

Frédéric, H., Malimsky, M. (1983). Martin slår sin mamma. Rapport från en lyckosam terapi. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 

Geissman, C., Geissman, P. (1998). A History of Child Psychoanalysis. London. Routledge.

Grotstein, S. (ed) (1993). Do I Disturbe the Universe? A Memorial to W.R. Bion. London: Karnac Books.

Haworth. M. (1990). A Child's Therapy: Hour by Hour. Madison: International Universities Press, Inc.

Hurry, A. (1998). Psycho-Analysis and Developmental Therapy. London: Karnac Books.

Jokipaltio, L.-M., Lyytikäinen, K. & Valtonen, H.,(red) (1989). Psykoterapi för barn. Stockholm: Norstedts Förlag.

Kernberg, P., Chazan, S. (1994). Barn med Beteendestörningar. En Psykoterapeutisk Handbok. Stockholm: Natur och Kultur.

Klein, M. (1955). The psychoanalytic play technique: its history and significance. I: Envy and Gratitude and other works 1946-63: The Writings of Melanie Klein, vol III. London: Hogarth 1975.

Lantzourakis, A. (1995). Barnpsykoterapeutisk metodik - några infallsvinklar. Sfph:s monografiserie nr 40.

Lanyado, M., Horne, A. (eds) (1999). The Handbook of Child & Adolescent Psychotherapy. Psychoanalytic Approaches. London: Routledge.

Lubbe, T. (ed) (2000). The Borderline Psychotic Child. A Selective Integration. London: Routledge.

Moran, G.S. (ed) (1987). Some functions of play and playfulness: A developmental perspective. Pychoanalytic Study of the Child, 42: 11-29. New Haven: Yale University Press.

Olofgörs, B., Sjöström, U. (1974). Barnpsykoterapi. Lund: Studentlitteratur.

Piovano, B. (1998). Parallel Psychotherapy with Children and Parents. Northvale, N. J.: Jason Aronson Inc.

Robson, C. (1983). The Borderline Child. Approaches to Etiology, Diagnosis & Treatment. New York: McGraw-Hill.

Rustin, M., Rhode, M., Dubinsky, A. & Dubinsky, H. (eds) (1997). Psychotic States in Children. Tavistock Clinic Series, London: Duckworth.

Sandler, J., Kennedy, H. & Tyson, R. (1990). The Technique of Child Psychoanalysis. Discussions with Anna Freud. London: Karnac Books.

Spillius, E., Feldman, M. (eds) (1975). Psychic Equilibrium and Psychic Change: Selected Papers of Betty Joseph. London: Routledge.

Sylvander, I. (1978). Barnpsykoterapi. Stockholm: Natur och Kultur.

Szur, R., Miller, S. (1990). Extending Horizons: Psychoanalytic Psychotherapy with Children, Adolescents and Families. London: Karnac Books.

Tsiantis, J., Sandler, A.-M., Anastopoulos, D. & Martindale, B. (eds) (1996). Countertransference in Psychoanalytic Psychotherapy with Children and Adolescents. London: Karnac Books.

Zenker, B. (1993). Psykoterapi med utvecklingsstörda barn. Om jagsvaghet och stödjande behandling, Stockholm: Liber Utbildning. 

Tidskrifter

Journal of Child Psychotherapy. London: Routledge.

The Psychoanalytic Study of The Child. London: Yale University Press.

The International Journal oflnfant Observation and its Applications. London: Tavistock Centre.

Rapporter från Ericastiftelsen

Blomberg, B. Dahlgren, A. (1992). Utbildningen till barnpsykoterapeut vid Eficastiftelsen 1948-1955. Rapport nr 3.

Boalt Boëthius, S., Kihlbom, M. (1998). Åtta uppsatser om barnpsykoterapi. Rapport nr 10.

Carlberg, G. (1996). "Papper och trä har samma ursprung". Vändpunkter i barnpsykoterapi. Rapport nr 8

Hesselman, S. (1992). Motöverföring vid barn- och ungdomspsykoterapi. Rapport nr 2.

Nilsson, W. (1997). "Det tar mycket längre tid innan man fattar, begriper och förstår..." En studie av behandlingsarbetet med tidigt kontaktstörda barn ur barnpsykoterapeutens perspektiv. Rapport nr 9.

 

Utöver detta finns en mängd böcker och artiklar som belyser olika aspekter av barnpsykoterapi. I Mellanrummet planerar vi att återkomma med ett temanummer som belyser forskning inom området varför vi här inte har tagit med sådan litteratur. 

 

Redaktionen

 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster