Nr 23  2010

Avslutning i barn- och
ungdomspsykoterapi

 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

Du har nu det sista tryckta numret av Mellanrummet i Din hand! Vi som arbetat med tidskriften har gett ut den i tryckt format under 11 år. Det har blivit 23 nummer omfattande mer än 4 000 sidors text om ämnet barn- och ungdomspsykoterapi.

Det finns flera skäl till att detta är den sista tryckta versionen, något jag nämnt i de senaste numren av Mellanrummet. Det kostar mycket att ge ut en tryckt tidskrift, speciellt fraktkostnader och administration kring registerhållning. En annan orsak till att vi står inför en förändring är att många av oss som är verksamma i Vänföreningen (som bl.a. ansvarar för tidskriftens ekonomi) och i redaktionen, närmar oss en tidpunkt i livet då det börjar bli dags att lämna yrkeslivet och därmed också det kontaktnät vi haft, så en förändring behövs för att tidskriften ska bestå. På Vänföreningens årsmöten har vi i redaktionen sedan ett par år tillbaka diskuterat möjligheten att transformera Mellanrummet till en nättidskrift. Vad passar då bättre än att tänka sig en förändring i ledningen av Mellanrummet och samtidigt passa på att förnya formerna för utgivandet?

Under år 2011 arbetar vi därför på att försöka skapa en nättidskrift med samma namn och likartat innehåll. Då jag, som verkat som ansvarig utgivare och huvudredaktör, nu lämnar dessa poster, kommer en förändring att ske. Vi är många i redaktionen som gärna vill fortsätta att verka för tidskriften genom redaktionellt arbete, men det är också dags att söka nya medarbetare som kan föra Mellanrummet in i en ny era.

Är Du intresserad, eller vet någon som vill delta i redaktionellt arbete, gärna med inriktning på en nättidskrift, så hör av Dig till oss mellanrummet@hotmail.com!

Övergången till en nättidskrift innebär att Mellanrummet med största sannolikhet kommer vara tillgänglig helt kostnadsfritt och prenumerationerna upphör därför från och med 2011.

Tidigare temanummer kommer dock även framöver finnas att beställa i sin tryckta form från Mellanrummets hemsida (www.enigma.se/mellanrummet) så länge upplagorna räcker. Artiklar från tidigare nummer kommer inte att finnas på nätet, eftersom avtalen med skribenterna rör den tryckta upplagan.

Ytterligare en orsak till att det är dags att se över formen för en tidskrift som Mellanrummet grundar sig på den enormt snabba förändring i vårt land som skett för psykodynamiskt inriktad psykoterapi med barn, tonåringar och föräldrar. Då vi planerade tidskriften under åren 1998–99 var psykoterapeutisk behandling på denna grund fortfarande mycket aktuell och många hade något att skriva om. Det var en inriktning som statsmakter, landsting och kommuner efterfrågade och legitimerade, såväl på högskolenivå som från Socialstyrelsen. Jag har i många nummer i Ord från Redaktionen skrivit om de förändringar som inträtt i vårt land sedan dess och den kraftiga vindkantring som gör att psykodynamisk inriktning just nu är förpassad till ett av de sista behandlingsalternativen i rekommendationer från många myndigheter.

Jag vill rekommendera Jurgen Reeders bok Det tystade samtalet. Om staten, psykiatrin och försöken att undanröja det psykoanalytiska inflytandet (recenseras av Björn H. Larsson i detta nummers recensionsbilaga som återfinns på hemsidan). Här kan man läsa om det märkliga spelet runt myten om evidensen, Högskolegranskningen, Psykoterapiinstitutets abrupta nedläggning samt inte minst det granskningssamhälle vi just nu tvingas anpassa oss till.

Om vi försöker bevara och utveckla psykodynamiskt inriktade behandlingsformer – och det finns massiva aktuella bevis för metodens giltighet – fastnar många ändå i den blanketthysteri som f.n. krävs att vi ska rätta oss efter. Reeder (2010) skriver att eftersom politiker berövats sin makt över samhällsutvecklingen i ett alltmer globaliserat samhälle, så söker man etablera ett annat slag samhällskontrakt, som avser att "skydda" medborgarna (s. 165). En mängd förordningar har tillkommit under senare år. Enligt dessa ska "planer" för en mängd olika funktioner fastställas, uppgraderas och diskuteras. Denna granskningskultur håller på att urholka det direkta arbete, t.ex. med patienter inom sjukvården, elever i skolorna, eftersom den tid som måste sättas av för diskussion och ifyllande av papper tas från befintligt innehåll i verksamheten. Inom barn- och ungdomspsykiatrin handlar det om allehanda brukarenkäter som förvisso kan vara av godo, men vart tar alla sammanställningar av de ifyllda papperen vägen? Vi har nu i vårt land en enorm bank av information, men varför ser man så lite slutledningar som skulle hamna på departementsnivå från allt som samlats in? Man kan befara att det inte ens sammanställs! Inom barn- och ungdomspsykiatrin har vi dessutom en frågeformulärskultur som sällan baserar sig på bra och eller valida testinstrument. Häromdagen mötte jag t.ex. ett par föräldrar som fyllt i en av våra vanligaste formulär inom barnpsykiatrin, 5–15. Båda sa att de varit snälla i bedömningen eftersom de inte vill ha en stämpel på sitt barn. Så hur bedömer man då validiteten i den information som tar så lång tid att räkna fram från ett sådant formulär?

Ett granskningssamhälle ("Audit society", Power, 2003) måste utgå från tämligen endimensionella och lättscorade variabler, där dikotomier som präglas av "finns/finns inte" styr svaren. I ett sådant system kan inte en psykodynamisk kultur frodas. Det är en omöjlighet att svara endimensionellt på livets gåtor, något vi visat genom alla de intressanta artiklar som vi i redaktionen fått möjlighet att läsa och sprida. Samma symptom kan självfallet ha olika orsaker. Idag är det tragiskt att se att mängder av evidens i övertydlig klartext visar att anknytningen påverkar en människa och att detta nu också går att mäta! Vi har haft många artiklar och litteraturreferenser under de senaste åren som visar på länken mellan tidiga upplevelser som de närmaste omvårdnadspersonerna erbjudit barnet och hur biokemiska cocktails och elektriska impulser i den mänskliga kroppen påverkas av dessa anknytningsmönster. Det är då bedrövligt att se att ett endimensionellt diagnosticerande som utgår från beteendebeskrivningar (som är DSM-manualernas bas) också används som orsaksförklaringar.

Det har gått snabbt att rasera de psykodynamiska infallsvinklarna i den offentligt finansierade vården, men parallellt med detta finns det skrivna ordet som förmedlar att mycket nytt och utvecklande finns att hämta! Därför måste vi värna om detta fria ord! Jag vill därför uppmana alla Er läsare av Mellanrummet att följa tidskriften på hemsidan där nättidskriften kommer att finnas!

Jag vill tacka för många års givande kontakt med Er läsare som ringt eller skrivit till oss i redaktionen och alla Ni som troget prenumererat eller beställt tidigare utgivna temanummer. Framför allt vill jag tacka alla skribenter som genom de 11 åren skapat innehållet i tidskriften. Utan Era gedigna kunskaper och erfarenheter som Ni så generöst delat med Er av, hade vi aldrig kunnat ge ut en så intressant tidskrift som Mellanrummet!

Som tidigare vill jag också tacka alla som gett oss ekonomiska bidrag, och detta år framför allt Celsingstiftelsen som skänkt en stor summa till Mellanrummet.

Likaså ett varmt tack till alla kontaktmän som hjälpt oss genom åren – vi hoppas att Ni finns kvar även i nätversionen! Tacken går också till alla som hjälpt oss göra tidskriften, nuvarande och tidigare redaktionsmedlemmar och alla som troget varit verksamma i Vänföreningen, inte minst vår kassör Birgitta Sjöberg som hållit i register och finanser, en uppgift som är ryggraden i verksamheten, liksom Elisabeth Cleve som länge varit ordförande. Framför allt vill jag tacka vår redaktionssekreterare Lena Poulsen, som funnits med ända sedan starten och varit till ovärderlig hjälp för mig med bl.a. slutmanus och redaktionens alla frågor kring datorernas outgrundliga hemligheter! Magnus Bjurhammar har genom många år varit oss behjälplig på ett fantasiskt sätt med hemsidan och det är också Magnus som ger oss modet att nu pröva att gå över till en nättidning, där han kommer att finnas med. Utan alla som hjälpt oss på Jannes Snabbtryck hade tidskriften inte kunnat se ut som den gjort under dessa år. Den vänlighet och proffsighet som vi mött där är ovärderlig!

Slutligen vill jag uppmana alla Er läsare att söka upp Mellanrummet på hemsidan där Ni kommer finna mer information efterhand som nättidskriften tar form med en redaktion i Stockholm och två sidoredaktioner i Göteborg respektive Oslo! Nästa vårs tema kommer att bli Förändringar i barn- och ungdomspsykoterapi. Vad kan passa bättre än detta ämne när Mellanrummet nu går in i en ny epok!

Britta Blomberg

ansvarig utgivare

Referenser

Power, M. (2003). Evaluating the audit explosion. Law & Policy, 25, 185-202.

Reeder, J. (2010). Det tystade samtalet. Om staten, psykiatrin och försöken att undanröja det psykoanalytiska inflytandet. Stockholm: Norstedts.

 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster