Nr 11.  2004 sid. 122–126
 
 

Hur ser situationen ut i våra grannländer?
NORGE

Anne Okstad og Rune Johansson
 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

BARNE- OG UNGDOMSPSYKOTERAPI
I NORGE

Anne Okstad och Rune Johansen beskriver hur barn- och ungdomspsykoterapi på psykoanalytisk/psykodynamisk grund startat och utvecklats i Norge. Anne är klinisk psykolog och barnterapeut vid BUP, Lillestrømsklinikken. Hon har också varit studieledare för psykoterapiutbildningen vid R-Bup i Oslo. Rune Johansen har tidigare varit avdelningsöverläkare vid Mentalhygienisk Rådgivningskontor och Nic. Waal Institutt i Oslo och arbetar nu i privat praktik. Båda är med i styrelsen för NFPPBU (Norsk forening for psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom). Rune är också EFPP-delegat.

Psykoanalytisk basert barnepsykoterapi Norge hadde sin spede fødsel allerede på 30-tallet. Psykoanalytikeren og barnepsykiatriens mor i Norge, Nic. Waal, var opptatt av psykoanalytisk behandling av barn. Hun hadde barn i psykoanalytisk behandling allerede på denne tiden. Samtidig var hun sammen med andre i Mentalhygienisk Forening opptatt av psykoanalytiske ideer i rådgivningen til barn og familier. Etter 1945 var det politisk klima for poliklinisk behandling av barn og familier med psykiske problemer. Nic. Waal og Fiffi Piene m.fl. drev praksis med parallell psykoanalytisk barnepsykoterapi og foreldrearbeid i kjellerleiligheter i Husebygrenda i Oslo fra 1951, og de etablerte Barnepsykiatrisk Institutt, senere Nic. Waals Institutt (NWI) i Oslo i 1953. Mentalhygienisk forening etablerte Mentalhygienisk Rådgivningskontor i 1963. En sentral person for den psykoanalytisk orienterte psykoterapien av barn i Norge, psykoanalytiker og barneanalytiker Anne-Marie Auestad, var i mange år leder for denne klinikken. Nic. Waals Institutt og Mentalhygienisk Rådgivningskontor var lenge kjernen for psykoanalytisk orientert barnepsykoterapi i Norge. Nic. Waals Institutt både som klinikk og som utdanningsinstitusjon, Mentalhygienisk Rådgivningskontor mer med ren klinisk praksis.

Barne- og ungdomspsykiatrien i Norge har en lang tradisjon som ”behandlingsfag” og psykodynamisk tenkning har vært sentral fram til i dag. Nic. Waal var særlig opptatt av autistene og de unge asosiale. Hun ble også sterkt inspirert av Wilhelm Reich, slik at den kroppsorienterte tenkningen også preget behandlingsmiljøet. Undersøkelse og behandling var til å begynne med inspirert av Child Guidanceklinikkene i USA. Nic. Waal var også inspirert av Melanie Klein, men i praksis satte Anna Freuds tenkning størst preg på Nic. Waals Institutt. Mentalhygienisk Rådgivningskontor var nok den institusjonen som mest ivaretok tenkningen som etter hvert ble forankret i Tavistockmiljøet i London. Det betyr at psykoanalytisk orientert psykoterapi i Norge helt fra pionertiden og fram til i dag har omfattet barn og ungdommer med dyptgripende personlighetsproblematikk.

...


 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster