Förstasidan

    Tidigare nummer

    Nr 23 2009

    Kommande nummer

    Prenumerera

    Efterbeställning

    Kundservice

    Vänföreningen

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

Tidskriften Mellanrummets Vänförening

Balans- och resultaträkning 2005

Balansräkning

BALANSRÄKNING

År 2005

År 2004

TILLGÅNGAR
Kundfordringar
Ikanobanken
Checkkonto
Postgiro
Kassa
Skattekonto
 
3 000,00
86 279,57
20 610,30
22 339,69
13,50
43,00
 
5 000,00
40 222,56
11 939,37
23 049,71
13,50
39,00
SUMMA TILLGÅNGAR 132 286,06 80 264,14
Ingående eget kapital -45 625,64 -164,53
Årets resultat -48 959,82 -45 461,11
SUMMA EGET KAPITAL -94 585,46 -45 625,64
SKULDER
Upplupna
kostnader
Förskott pren.
Lev. skuld
Källskatt
Soc. avg.
 
 
0,00
-24 398,60
-4 625,00
-4 530,00
-4 147,00
 
 
0,00
-34 638,50
0,00
0,00
0,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   
-132 286,06
 
-80 264,14

 
Resultaträkning

RESULTATRÄKNING

År 2005

År 2004

Föreningens intäkter 217 891,63 180 596,60
Föreningens kostnader 169 982,82 135 852,80
Finansiella poster
Ränteintäkter
1051,01 717,31
ÅRETS RESULTAT 48 959,82 45 461,11
Resultaträkning (pdf)

Styrelsen

 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster