Förstasidan

    Tidigare nummer

    Nr 23 2009

    Kommande nummer

    Prenumerera

    Efterbeställning

    Kundservice

    Vänföreningen

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

Tidskriften Mellanrummets Vänförening

Balans- och resultaträkning 2004

 

BALANSRÄKNING

År 2004

År 2003

TILLGÅNGAR
Kundfordringar
Ikanobanken
Checkkonto
Postgiro
Kassa
Skattekonto
 
5 000,00
40 222,56
11 939,37
23 049,71
13,50
39,00
 
0,00
15 506,25
19 721,07
29 049,71
29,00
38,00
SUMMA TILLGÅNGAR 80 264,14 64 344,03
Ingående eget kapital -164,53 -55 235,09
Årets resultat -45 461,11 55 070,56
SUMMA EGET KAPITAL -45 625,64 -164,53
SKULDER
Upplupna
kostnader
Förskott pren.
 
 
0,00
-34 638,50
 
 
-41 141,00
-23 038,50
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   
-80 264,14
 
-64 344,03

 
Resultaträkning

RESULTATRÄKNING

År 2004

År 2003

Föreningens intäkter 180 596,60 125 579,15
Föreningens kostnader 135 852,80 181 192,00
Finansiella poster
Ränteintäkter
717,31 542,29
ÅRETS RESULTAT 45 461,11 -55 070,56

 

Styrelsen

 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster