Förstasidan

    Tidigare nummer

    Nr 23 2009

    Kommande nummer

    Prenumerera

    Efterbeställning

    Kundservice

    Vänföreningen

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

Tidskriften Mellanrummets Vänförening

Balans- och resultaträkning 2003

Balansräkning

BALANSRÄKNING

År 2003

År 2002

TILLGÅNGAR
Ikanobanken
Checkkonto
Postgiro
Kassa
Skattekonto
 
15 506,25
19 721,07
29 049,71
29,00
38,00
 
0,00
6 595,00
47 418,94
1 094,25
17,00
SUMMA TILLGÅNGAR 64 344,03 55 235,09
Ingående eget kapital 55 235,09 58 077,95
Årets resultat -55 070,56 -2 842,86
SUMMA EGET KAPITAL 164,53 55 235,09
SKULDER
Upplupna
kostnader
Förskott pren.
 
 
41 141,00
23 038,50
 
 
0,00
0,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   
64 344,03
 
55 235,09

 
Resultaträkning

RESULTATRÄKNING

År 2003

År 2002

Föreningens intäkter 125 579,15 139 810,61
Föreningens kostnader 181 192,00 142 763,40
Finansiella poster
Ränteintäkter
542,29 109,93
ÅRETS RESULTAT -55 070,56 -2 842,86

 

Styrelsen

 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster