Förstasidan

    Tidigare nummer

    Nr 23 2009

    Kommande nummer

    Prenumerera

    Efterbeställning

    Kundservice

    Vänföreningen

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

Tidskriften Mellanrummets Vänförening

Balans- och resultaträkning 2002

Balansräkning

BALANSRÄKNING

År 2002

År 2001

TILLGÅNGAR
Checkkonto
Postgiro
Kassa
Skattekonto
 
6 595,00
47 418,94
1 094,25
17,00
 
0,00
56 913,30
1 164,65
0,00
SUMMA TILLGÅNGAR 55 235,09 58 077,95
SKULDER OCH 
EGET KAPITAL
Upplupna kostnader
Övriga skulder
 
 
0,00
0,00
 
 
0,00
0,00
SUMMA SKULDER 0,00 0,00
EGET KAPITAL    
Ingående eget kapital 58 077,95 37 187,05
ÅRETS RESULTAT -2 842,86 20 890,90
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  
55 235,09
 
58 077,95

 
Resultaträkning

RESULTATRÄKNING

År 2002

År 2001

Föreningens intäkter 139 810,61 123 220,81
Föreningens kostnader 142 763,40 102 396,75
Finansiella poster
Ränteintäkter
109,93 66,84
ÅRETS RESULTAT -2 842,86 20 890,90

 

Styrelsen

 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster