Förstasidan

    Tidigare nummer

    Nr 23 2009

    Kommande nummer

    Prenumerera

    Efterbeställning

    Kundservice

    Vänföreningen

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

Tidskriften Mellanrummets Vänförening

Balans- och resultaträkning 2001

 
Balansräkning

BALANSRÄKNING

År 2001

År 2000

TILLGÅNGAR
PlusGiro
Kassa
 
56 913,30
1 164,65
 
35 456,65
1 730,40
SUMMA TILLGÅNGAR 58 077,95 37 187,05
SKULDER OCH 
EGET KAPITAL
Upplupna kostnader
Övriga skulder
 
 
0,00
0,00
 
 
0,00
0,00
SUMMA SKULDER 0,00 0,00
EGET KAPITAL    
Ingående eget kapital 37 187,05 9 029,69
ÅRETS RESULTAT 20 890,90 28 157,36
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  
58 077,95
 
37 187,05

 
Resultaträkning

RESULTATRÄKNING

År 2001

År 2000

Föreningens intäkter 123 220,81 105 467,41
Föreningens kostnader 102 396,75 77 340,10
Finansiella poster
Ränteintäkter
66,84 30,05
ÅRETS RESULTAT 20 890,90 28 157,36

 

Styrelsen

 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster