Förstasidan

    Tidigare nummer

    Nr 23 2009

    Kommande nummer

    Prenumerera

    Efterbeställning

    Kundservice

    Vänföreningen

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

Tidskriften Mellanrummets Vänförening

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2000

Vänföreningen för Mellanrummet – Tidskrift om barn- och ungdomspsykoterapi bildades 1999. Syftet med föreningen är uteslutande att stödja utgivandet av tidskriften. Under verksamhetsåret 2000 har styrelsen träffats ett antal gånger tillsammans med redaktionen. Då tidskriften fortfarande befinner sig i uppbyggnadsskedet har styrelsen för föreningen och medlemmarna i redaktionskommittén i huvudsak utgjorts av samma personer.

Tidskriften utkom under 2000 med de två planerade numren: Psykoterapi med tonåringar (maj 2000) och Terapi med föräldrar (november 2000).

Styrelsen för föreningen strävar efter att anordna två medlemsmöten per år: årsmötet samt ett som anknyter till något ämne som presenterats eller kommer att presenteras i Mellanrummet. Under det gångna året har styrelsen haft fullt upp med utgivandet av tidskriften, eftersom vi fortfarande befinner oss i starten. Under januari 2001 har kontakt tagits med föreningen för barn- och ungdomspsykoterapeuter. Ett gemensamt medlemsmötet planeras under våren där en av artikelförfattarna inbjudits att presentera och diskutera sitt bidrag.

Antal medlemmar i vänföreningen var 76 (66 privatpersoner och 10 institutioner).

I december 2000 hade Mellanrummet 343 prenumeranter. Av dessa var:

167 privatpersoner
176 institutioner

Det fanns 15 prenumeranter utanför Sverige (Norge: 7, Finland: 5, Danmark: 2, Island: 1). Av institutionerna var c:a 85 PBU/BUP-mottagningar runt om i Sverige.

Vid vänföreningens årsmötet 14 mars 2000 valdes:

Britta Blomberg (ordförande)
Birgit Hallerfors (vice ordförande)
May Nilsson (sekreterare)
Susanne Härnsten (kassör)
Gunnar Carlberg (suppleant)
Elisabeth Cleve (suppleant), Marie Hauge (suppleant)
Inger Lindberg (suppleant)

Till valberedning utsågs Eva Gunnarskog och Monica Tegerstedt

Till revisorer utsågs Anne-Marie Bose och Jorge Maluenda

 

Stockholm 3 februari 2001-02-02

Britta Blomberg
ordförande 
May Nilsson
sekreterare

 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster