Ledsen pojke

Mellanrummet nr 35 2017 är ute nu!

Ur Mellanrummets bibliotek – Trauma

 

Välkommen att ta del av senaste numret av Mellanrummet
– Nordisk tidskrift för barn- och ungdomspsykoterapi!

Nummer 35: Ur Mellanrummets bibliotek – Trauma

Registrera dig som användare genom att lämna in din e-postadress (se Användarvillkor)
så är du fri att läsa och hämta senaste numret av Mellanrummet.

Tidigare nummer

Nummer 34 februari 2017, tema:

Tema: Ur Mellanrummets bibliotek
 

Kommande nummer

Nästa nummer planeras nu av redaktionen och kommer att vara klart under 2018.

Tema: Unga vuxna

Ändrade villkor för fortsatt utgivning

Mellanrummet – Nordisk tidskrift för barn- och ungdomspsykoterapi genomför ett formellt ägarbyte och under tiden ansvarar redaktionen och respektive författare för innehållet.

 

The Louise Emanuel Essay Prize
is an annual award for an outstanding piece of writing
in the area of Infant Mental Health.

Dr Louise Emanuel, who died in May 2017, was deeply committed to psychoanalytic interventions in the field of infant mental health and work with under 5s. She led the Infant Mental Health Workshop at the Tavistock Clinic for many years and set up the hugely popular Infant Mental Health short course at the Tavistock, which gained an international reputation.
 

Bidrag tas emot fram till 30 november 2018. Läs mer

 


Psykodynamiskt.nu
presenterar aktuella forskningsresultat

Psykodynamiskt.nu är en blogg som bevakar och lyfter fram forskning på psykodynamisk psykoterapi och teori. Bloggen skapades för att visa att psykodynamisk psykoterapi inte är en obeforskad behandlingsmodell. Däremot ska bloggen inte ses som ett inlägg i debatten i vilken som är den bästa behandlingsmetoden. Vi bakom bloggen, Karin Lindqvist och Jacob Mechler, tror att det är viktigt att det finns en bredd av behandlingsmetoder för att kunna bemöta den mängd av olika patienter som söker vård. I bemötande av psykisk ohälsa tror vi inte att svaret ligger i en metod för alla. Med bloggen hoppas vi väcka kunskap om och intresse för psykodynamisk terapi och forskning. Läs mer

 

 
För att få en bra uppfattning av hur många läsare vi har, och för att kunna påminna när nya nummer kommer ut, vill vi att du registrerar din e-postadress. Det gör du enkelt genom att klicka på bilden i rutan nedan.

Användarvillkor

För att läsa eller ladda ner artiklar måste du vara registrerad användare.

Registrering är gratis och innebär att du anmäler en giltig e-postadress.

Som användare förbinder du dig att följa licensvillkoren, läs mer i rutan till höger.

Klicka på bilden nedan för att enkelt och snabbt registrera din e-postadress. Anmäld dig från det e-postkonto du vill ha notiser till.


Licensvillkor

Alla artiklar är publicerade under Creative Commons licens CC BY-NC-ND.

Det innebär i korthet att du får dela verket (ta kopia, skriva ut, dela ut) på villkor att du anger källan: upphovsman och www.mellanrummet.net,
att du inte tar betalt eller kräver ersättning för kopian och att du inte förändrar, bearbetar eller bygger vidare på verket.

 
Stiftelsen Mentalhygienisk Rådgivningskontor (Stiftelsen MRK) har gitt den norske redaksjon i Mellanrummet - Nordisk tidskrift för barn- och ungdomspsykoterapi økonomisk støtte til deltakelse i redaksjonsarbeidet.
 

 

Uppdaterad 2018-10-20 © MELLANRUMMET /mbj

 

MELLANRUMMET
Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
och respektive författare
ISSN 1404-5559 (tryck).
ISSN 2000-8511 (online).

Kontaktinformation

www.mellanrummet.net
E-post: info@mellanrummet.net
webmaster